MH-testet genomfördes på Tåme Skjutfält.
2002-07-12
Mentalbeskrivare: Curt Blixt
Film på Gnistas MH

Mentaltestet genomfördes på Järvsö BK.
2004-07-31
Domare: Anne Westman och Torbjörn Eriksson
Film på Gnistas Mentaltest