Viljas Mentalbeskrivning 7/8-2010 i Romelanda
Beskrivare: Reino Oskarsson

Film på Viljas MH
Film på Reinos beskrivning av Viljas MH

 
 

Viljas L-test 22/3-2012 Polismyndigheten i Blekinge Län
Testledare: B-G Carlsson och Thomas Pettersson